„Попов и Партньори” взе участие в консултации под егидата на Германо – българската индустриално-търговска камара по повод планирани промени в Закона за защита на конкуренцията

На 24.03.2014 г. се проведе заседание на консултативен съвет „Право” на Германо – българската индустриално – търговска камара (ГБИТК). В мероприятието взеха участие представители на бизнеса и юристи от водещи правни кантори в България, сред които и Адвокатска кантора „Попов и Партньори”.

Срещата бе по повод внесения в Народното събрание проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, а Кантората бе представена от адв. Христо Копаранов – водещ експерт по конкурентно право и регулации.

От страна на кантората беше изложена конструктивна критика относно предвидените законови промени, както и относно съответствието им с постигнатите стандарти в областта на конкурентното право. Бяха изтъкнати редица особености в регулирането на стопанската дейност от общия регулатор, какъвто е Комисия за защита на конкуренцията, както и от съответните секторни регулатори, както и бяха изложени аргументи, касаещи конкретните предложени законови промени в тази връзка. Адв. Копаранов коментира с останалите членове на съвета както значението на предложеното ново понятие в закона – „значителна пазарна сила”, така и предложеното ново правомощие на КЗК предварително да оценява Общи Условия и Типови договори на определени групи търговци. Зaсегнато беше значението на „застъпничеството за конкуренцията” като една от значимите функции на КЗК и важността на правото на защита на всеки засегнат правен субект.

В резултат на проведената дискусия се очаква КС „Право” на ГБИТК да излезе с позиция относно предвижданите законодателни изменения.