Ангел Бузалов от „Попов и Партньори” взе участие като лектор в „Правен ден 2014” на ГБИТК

На 20.03.2014 г. се проведе първата част от ежегодно организирания дискусионен форум „Правен ден” на Германо-българската индустриална-търговска камара (ГБИТК). В мероприятието взеха участие представители на водещи правни компании в България и представители на бизнеса.

Кантората бе представена от адв. Ангел Бузалов – асоцииран съдружник и ръководител на трудовоправния екип, който презентира проучванията на Кантората за необходимостта от нова законодателна уредба на обществените отношения, свързани с предоставяне на работна сила.

„Прекомерната защита от уволнение у нас е фактор за високата трайна и младежка безработица и лош инвестиционен климат”, обобщи адв. Бузалов от АД „Попов и Партньори”. В презентацията си експертът посочи, че административните тежести пред всеки работодател, в това число по отношение на правилата за освобождаване на работници служители, са необичайно ограничени и консервативни в сравнение с другите евро-атлантически държави. Презентацията включваше и сравнителноправен анализ на възможностите за прекратяване на трудови правоотношения в България и други европейски държави.

Според специалиста по трудово право, това изкуствено забавя естествения цикъл на пазара на труда и предпоставя високи стойности на младежката безработица, на трайно безработните, а и на общите нива на безработица. На практика действащото към момента трудово законодателство създава силен контрамотив срещу инвестициите, разкриването на работни места, повишаването на квалификацията и допълнително отслабва конкурентоспособността на българската икономика.