Попов и Партньори отново ще събира вземания на ЧЕЗ

В началото на годината, „Попов и Партньори” спечели обявената от ЧЕЗ България ЕАД обществена поръчка за извънсъдебно събиране на вземания за електрическа енергия от абонати на компанията. Адвокатската кантора и преди е работила успешно с електроразпределителното дружество по договор със сходен предмет. Структурите на ЧЕЗ Груп в България снабдяват с електроенергия общо 1.9 млн. крайни потребители на територията на Западна България. Кантората продължава изпълнението на проекти във ВиК сектора, обслужвайки ВиК оператори, които снабдяват с вода над ¼ от населението на България. Договорът с ЧЕЗ бележи навлизането на „Попов и Партньори” в комуналния сектор като цяло. Уверени сме, че благодарение на дългогодишния ни опит в събирането на вземания (както съдебно, така и извънсъдебно), ще продължим да отговаряме на високите очаквания от страна на нашите корпоративни клиенти.