„Попов и партньори” изнесе презентация в дискусионен панел на тема: „Дигиталната валута: извън сенките и в светлината на прожекторите” по време на Международната конференция, организирана от TAGLaw в Лисабон, Португалия

Новите технологии, различията между поколенията и гъвкавостта в работната среда бяха сред темите, представени на Международната конференция в Лисабон, Португалия.

 

През май 2016 г. се проведе международна конференция, организирана от TAGLaw – една от най-големите международни правни мрежи в световен мащаб с повече от 155 високо квалифицирани, независими адвокатски кантори в повече от 80 страни по света, в която „Попов и партньори” членува от ноември 2014 г. В началото на годината международната правна мрежа TAGLaw беше оценена от Chambers & Partners като „елитна”, което я нарежда сред водещите световни правни мрежи. Класирането се основава на качеството на адвокатските кантори-членки на TAGLaw и услугите, които те предлагат.

Участие в конференцията взеха и членове от съюзите на TIAG® и TAG-SP™, партньори на TAGLaw, познати още като TAG Alliances™. По време на конференцията членовете на TAG Alliances имаха възможност за създаване на нови контакти и задълбочаване на партньорските отношения помежду си в рамките на  TAG Alliances.

По време на конференцията бяха проведени сесии на различни теми, залегнали в дискусионни панели. Адвокатското дружество, представлявано от адв. Сибина Ефтенова представи презентация в дискусионен панел, която разяснява на достъпен език детайли по новата и слабо позната дори за експертите тема за дигиталните валути. В условията на днешния бързо развиващ се високотехнологичен свят дигиталните валути добиват все по-голяма популярност и разпространение като начин за плащане. В „светлината на прожекторите” обаче се оказват не само те, но и технологията, която стои зад тях – the block chain. Експертният панел представи различни приложения на тази революционна технология в сферата на финансовите услуги, управлението, регистрирането на операции с недвижими имоти и с права на интелектуална собственост, принципа на действие на т.нар. smart contracts. Беше поставен акцент върху предизвикателствата и възможностите, които технологията поставя в сферата на професионалните правни и счетоводни услуги. Не на последно място, беше направен преглед на регулаторния подход към дейностите, свързани с виртуални валути, на повече от 7 държави от няколко континента.