„Попов и Партньори” за електронното правосъдие в брой 12 на „Юридически барометър”

Експерти на адвокатско дружество „Попов и Партньори” взеха участие като консултанти в съставянето на последния брой на Юридически барометър. Дванадесетият брой на гражданската инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България имаше като основна тема „Електронно правосъдие”.

Като водещи експерти в областта основно участие взеха адвокатите Емилиян Арнаудов и Христо Копаранов. Изданието бе представено на 18.04.2016 г. в Гранд хотел София от ръководителя на екипа на Юридически барометър – проф. д-р Даниел Вълчев, Главният управляващ партньор на „Попов и партньори” – адв. Галин Попов и госта на броя – адв. Георги Димитров. Концепцията за електронното правосъдие бе представена пред широка аудитория от академични дейци, практикуващи юристи и представители на съсловни организации. Електронизацията на правосъдната ни система предизвика голям интерес и задълбочени дискусии сред присъстващите на представянето юристи.

Цялото издание може да прочетете тук.