Най-важното, което трябва да се знае за стартирането на бизнес в България – в кратък наръчник на Попов и Партньори

Защо България? Какви са предимствата една компания да прави бизнес тук? Какво е най-важното, което трябва да се знае при стартиране на инвестицията? Как се придобива гражданство и право на пребиваване? Какви са наличните стимули по линия на данъчно облагане, подкрепа от администрацията, еврофондове и др.?

През последните години в хода на участия в международни проекти, конференции и делегации установихме, че хората правещи бизнес и консултиращи бизнеса в другите държави не са запознати с предимствата, които България дава като инвестиционна дестинация.

В същото време мнозина, които научат за тези предимства или са започнали работа в България, са силно впечатлени от изключително благоприятния данъчен режим (не само заради ниските ставки, но както казват често – заради устойчивостта им), много доброто съотношение качество/цена на работната ръка, предимствата в определени сектори на икономиката, а тези от страни извън ЕС – и от възможностите за получаване на постоянно пребиваване срещу инвестиции.

Всичко това ни накара да подготвим кратък Наръчник за правене на бизнес в Република България, който представя България като дестинация и очертава основните предимства за инвестиране тук. В него са включени основни теми, засягащи бъдещите инвеститори по отношение на законодателни регулации и изисквания за стартиране на успешен бизнес в страната. Колкото повече хора научат за тях, толкова по-голяма става вероятността част от тях да вземат решение да инвестират у нас, а това, вярваме, е от полза за цялото общество.

 

Наръчникът е достъпен за безплатно изтегляне тук:

Английска версия / Испанска версия / Немска версия / Френска версия