Влезе в сила Регламент за цифровите пазари

На 01.11.2022 г. влезе в сила т. нар. Регламент за цифровите пазари (“Digital Markets Act” или накратко “DMA”) – една от най-мащабните европейски законодателни инициативи в сферата на конкурентното право и цифровите услуги.

Главната цел на новоприетото законодателство е постигането на по-свободен, равен и честен цифров пазар в рамките на Европейския съюз, като се създадат повече възможности за навлизане на малки пазарни играчи и се препречи антиконкурентното поведение на технологичните гиганти. Въвеждат се редица нови задължения за т.нар. “gatekeepers” – компаниите посредници между бизнеса и потребителите със значително влияние в рамките на цифровите пазари, в т.ч. онлайн платформи за търговия, магазини за приложения, търсачки, социални мрежи, платформи за видео споделяне, облачни и рекламни услуги и др.

Големите онлайн платформи, отговарящи на критериите за  “gatekeeper” ще трябва да съобразят дейността си и да преустановят голяма част от практиките, на които се крепеше досегашния им бизнес модел, напр. да позволят инсталирането на приложения от външни източници, да предоставят на потребителите възможността да премахват предварително инсталирани приложения, да осигурят равнопоставена реклама и третиране на собствените и на чуждите продукти и да не ограничават достъпа до външни за платформата платежни услуги. За нарушение на новите разпоредби са предвидени санкции със значителен размер, достигащи до 20% от глобалния оборот на компанията или изразяващи се в принудителни структурни промени на санкционираното дружество.

Регламентът за цифровите пазари ще започне да се прилага активно от 02.05.2023 г., а директното приложение на задълженията и санкциите ще окажат ефект от м. март 2024 г.

Повече по темата вижте тук

 

Автори: Христо Копаранов, Кристиан Милев