Адвокат Десислава Цветкова взе участие във форума за професионална ориентация „Седмица на юриста“ в УНСС

През изминалата седмица в УНСС се проведе петият поред форум за професионална ориентация на студенти от специалност „Право“. Инициативата помага на студентите да си отговорят на един от основните въпроси, вълнуващи ги по време на обучението им, а именно „Какво ще работим след като завършим Право?“. Участие като гост-лектор взе и адв. Десислава Цветкова, която по покана на Алумни клубът на завършилите ЮФ към УНСС представи адвокатската професия и Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ като възможно място за професионално развитие на младите колеги, които все още се обучават.

Адв. Цветкова постави акцент в своето изказване върху ключови умения и компетенции, които трябва да развива всеки млад колега по пътя към успешната професионална реализация. Тя споделя колко е важна ролята на неформалното обучение, споделянето на опит и получаването на подкрепа от ментор в професията. Основна част от дискусията със студентите бяха теми като дигитализацията на процесите в правната сфера, както и изграждането на доверие в отношенията адвокат- клиент, като основа за развиването на успешна практика.

Десислава изрази увереност, че юристите, обучавали се в Юридически факултет на УНСС притежават необходимите качества, за да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда и ги посъветва да положат усилия да се ориентират в коя от юридическите професии биха искали да се реализират още докато трае следването по специалността.

Адв. Цветкова пожела от сърце на студентите, както и на организаторите на форума, успехи във всяко тяхно начинание.