Онлайн обученията и Директивата за авторското право в цифровия пазар

Извънредната ситуация води до остра необходимост от транспониране на Директивата в контекста на онлайн обученията и то преди предвидения срок за това – 07 юни 2021 г. Това ще осигури пълна правна сигурност и постигане на справедлив баланс в отношенията между преподаватели и правоносители. Анализ по темата за Капитал от адв. Емилиян Арнаудов и адв. Цветелина Холиянова:

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/pravo/2020/05/18/