България: Историята на източно-европейския успех

Адвокатска кантора „Попов и Партньори” бе избрана от престижното международно бизнес списание – „International Acquisition”, да направи анализ на икономическата обстановка в страната във връзка с проучването на списанието – “България: Историята на източно-европейския успех”. Адв. Ангел Бузалов – съдружник и ръководител на М&A, корпоративния и трудовия отдел в кантората, даде своето експертно мнение във връзка с поставените от списанието въпроси.

А ето и статията, публикувана в юнския брой на списание „International Acquisition”:

Икономиката в България регистрира известен растеж след въвеждането на редица правителствени инструменти за стимулирането й. Един от ключовите фактори за съживяване на икономиката след тежката депресия бе изплащането на забавените държавни задължения към частните компании. Също така бяха приети нови данъчни разпоредби, приложими за малките и средни предприятия. Освен това, новото правителство запази плоския данък за всички лица, подлежащи на данъчно облагане.

Повече от 150 млн. евро са предназначени за технологична модернизация на частния сектор за 2014 г. Средствата, които биват използвани по оперативните програми на ЕС, също са важен фактор за развитието на региона.

 Нашият цялостен анализ на пазара показва, че изминалата година бе много успешна за IT-сектора, пазара на недвижимите имоти, туризма и фармацевтичния сектор. IT-секторът е една от най-бързо развиващите се индустрии в България, като за изминалата година е произвел повече от 3% от БВП, макар и в него да работят по-малко от 1% от общия брой на работната сила на населението.

 Също така се очаква и фармацевтичният сектор да отбележи растеж между 3% и 5% на фона на очевидната криза в българската здравна система.

Пазарът на недвижими имоти, за първи път от 2009 г. насам, показва увеличение, макар и само в най-големите градове.

Изминалата година не беше толкова добра за банковия и финансовия сектор, а също и за бизнеса с хранителни вериги, поради правните ограничения, които се очаква да окажат негативно влияние върху сектора.

 Ние вярваме, че стратегическо предизвикателство за България, и за цяла Югоизточна Европа, е напредък по отношение на процеса на европейска интеграция. Друг ключов фактор за региона е разрешаването на конфликта в Украйна. Един от най-важните местни фактори е и намаляването на нивото на корпоративната задлъжнялост – в момента над 50 млрд. евро.