Попов и Партньори препоръчана от MEDIA LAW INTERNATIONAL

Адвокатска кантора Попов и Партньори е една от българските кантори, включени в дебютното издание на международната класация за правни кантори, специализирани в областта на медийното право MEDIA LAW INTERNATIONAL. Включването на канторите в класацията се основава на обективно проучване на водещи журналисти и анализатори, като проучването обхваща анализ на пазара на правни услуги в около 40 юрисдикции по цял свят. В хода му се събира информация от широк кръг лица, заинтересовани от медийното право и регулация, включително от служители на ръководни позиции при водещите предприятия в сектора.

Анализирайки работата на кантората в областта на медийното право, MEDIA LAW INTERNATIONAL посочва, че „Попов и партньори е уважаван участник на пазара на правни услуги в сферата на медийното право”, както и изтъква, че кантората има както опит в съдебни дела, включително пред Върховния административен съд, свързани с медийното право, така и значителен опит в отношенията с медийните и телекомуникационните регулатори в страната. Обърнато е внимание и на дейността на кантората в сферата на авторското и сродните му права, защитата на потребителите, нелоялна конкуренция и др.