Адвокат Иван Володиев пред Капитал: „Работодателите са изправени пред сериозни предизвикателства за осъществяване на нормалната си дейност, в контекста на новите изисквания за снабдяване със зелен сертификат от служителите

Екипът ни беше поканен от Капитал да разясни как работодателите следва да изпълнят ограниченията, свързани със ‘зеления сертификат’, без да допуснат нарушения на трудовото законодателство.

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/pravo/2021/10/26/4270545_kogato_personalut_e_bez_zelen_sertifikat/