Започна работата по изграждането на електронния портал на съдебното изпълнение на Министерство на правосъдието

В началото на месец август 2014 г. Адвокатско дружество „Попов и Партньори” подписа договор с Министерството на правосъдието за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Проучване и анализ на действащите системи за съдебно изпълнение в страните членки на ЕС, изследване и обмен на европейски добри практики, свързани с изграждането на портал на съдебното изпълнение”. Поръчката е част от проекта „Ефективно и прозрачно принудително изпълнение чрез изграждане на Портал на съдебното изпълнение, интегриран с националните и европейските електронни правни системи”, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

В хода на изпълнение на поръчката и като неин първи етап, Адвокатско дружество „Попов и Партньори” проучи и анализира действащите електронни системи за съдебно изпълнение в седем държавите-членки на ЕС: Белгия, Естония, Испания, Полша, Португалия, Франция и Чехия. Целта на проучването и анализа бе идентифицирането на добри европейски практики в областта на изграждането, поддържането и функционирането на електронни системи/портали, обслужващи процесите по принудително изпълнение на съдебни решения и други подлежащи на изпълнение актове.

Въз основа на анализа от първата фаза, Адвокатско дружество „Попов и Партньори” изготви нарочен доклад с конкретни препоръки за обмен на най-подходящите спрямо българската система на принудително изпълнение добри практики.

Изпълнението на поръчката завърши с организирането на работно посещение в държавата, отличаваща се с най-голямо сходство в системата на принудителното изпълнение и с най-голям брой идентифицирани добри практики – Португалската република. Това е второто работно посещение в Португалия, което Адвокатско дружество „Попов и Партньори” организира по повод обмен на добри практики в областта на правосъдието. Първото бе осъществено през декември 2013 г. по проект на Върховния административен съд.

Сегашната работна визита също бе в столицата Лисабон и се реализирана в периода 16-19 септември, като българската делегация включваше двама представители на Министерството на правосъдието – инспектори в Инспектората към министъра на правосъдието, държавен съдебен изпълнител и частен съдебен изпълнител, които бяха придружени от представители на Адвокатско дружество „Попов и Партньори” и преводач. В рамките на визитата бяха проведени работни срещи с най-важните органи с правомощия в процеса на принудителното изпълнение.

Домакин на българската делегация бе браншовата организация на съдебните изпълнители – Камарата на юристите (Camara dos Solicitadores – http://solicitador.net/), като лично нейният председател посрещна делегацията и изнесе презентация.

В чест на българската делегация председателят на Камарата на юристите организира и работна вечеря, на която подчерта, че изготвеният от кантората анализ е успял напълно да улови основните акценти, предимства и предизвикателства на португалската уредба на съдебното изпълнение и в частност – на електронната система за управление и контрол на изпълнителния процес.

Българската делегация бе приета на работна среща и от заместник директора на Главна дирекция на правосъдната политика (Direcção-Geral da Política de Justiça) към Министерството на правосъдието. Дирекцията отговаря за подготовката на нормативните актове в областта на политиката в правосъдието като има и редица отговорности във връзка с информационните технологии в правосъдието.

Работна среща се проведе и с целия ръководен състав на Комисията за мониторинг върху спомагателните органи в правосъдието (Comissão para o acompanhamento dos auxiliares da justiça – CAAJ) – органът, който осъществява дисциплинарен, финансов и регулаторен контрол върху дейността на съдебните изпълнители.

Българската делегация посети и кантората на съдебен изпълнител.

Работната програма завърши със среща в българското посолството в Лисабон по покана на посланика г-н Тодор Стоянов. Негово превъзходителство г-н Стоянов демонстрира отново на практика своята силна ангажираност с развитието на отношенията между двата народа, като успя да отдели почти два часа от натоварената си програма, за да посрещне българската делегация и да обсъди с нея актуални въпроси от двустранните отношения и сътрудничеството в областта на правосъдието.