За повече прозрачност и информираност на акционерите в публичните дружества

Как предстоящите промени в Закона за публичното предлагане на ценните книжа ще се отразят на бизнеса – анализ на Галин Попов и Гергана Георгиева за Капитал:

https://www.capital.bg/…/4011421_za_poveche_prozrachnost_i…/