PARA – Professional Association of Robotics and Automation публикува доклад за успехите на България в роботиката и автоматизацията, за 2019 г.

Пълният му текст може да свалите тук: https://www.para.expert/bulgarian-success-stories-in-robot…/

В доклада може да прочетете повече за:
– правната рамка на чатботовете, умните договори извличането и обработката на информация от държавни регистри като част от казусите на Popov, Arnaudov & Partners;
– участието ни в международната конференция на TAG Alliances 2019, проведена в Лондон през пролетта, на която бяха коментирани насоките за развитие на правото, във връзка с развитието на автоматизацията и изкуствения интелект;
– организираното от кантората през юни събитие с фокус върху изкуствения интелект и възможностите за бизнеса да осигури защита на разработките си в тази област;
– нашият workshop на тема Smart Contracts в рамките на най-голямата конференция за Изкуствен интелект на Балканите AI&I, на която представихме концепция за умните договори и разгледахме връзката им с блокчейн платформите, процеса по тяхното създаване и приложението на изкуствения интелект за управлението им и правните предизвикателства при използването на изкуствен интелект в роботиката, включително интелектуалните права върху резултатите от дейността на изкуствения интелект, както и отговорността за небла-
гоприятните последици от нея;
– включването на робота ПАПи в екипа на кантората.