ICLG to: Cartels & Leniency 2020 публикува анализ на правото за борба с картелите и освобождаване от санкции за България, разработен от Христо Копаранов и Емилиян Арнаудов

На страницата на „International comparative law guide“, изготвен от GLG – независима медийна компания базирана в Лондон, която специализира в правния и стратегическия бизнес сектор, беше публикуван сравнителен наръчник за законовите разпоредби за картели и програмата за освобождаване от санкция и намаляване на санкциите в случай на участие на предприятията в таен картел в различни държави. Разделът от наръчника, който описва състоянието на законодателството и практиката в Република България е разписан от ръководителя на практиката „Конкурентно и потребителско право“ в Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ – Христо Копаранов и управляващия съдружник – Емилиян Арнаудов. В раздела се съдържа уредбата съгласно българското законодателство по отношение забраната за картели и други форми на антиконкурентно договаряне. Разгледана е политиката на Комисията за защита на конкуренцията по освобождаване от санкция и намаляване на санкциите в случай на участие на предприятията в таен картел, като е обърнато внимание на процедурни въпроси относно производствата пред КЗК за установяване и санкциониране на картели, както и различните законови възможности за избягване налагането на санкции.

Очаква се екипът от кантората, специализиран в конкурентно право, да подготви и раздела относно контрола върху концентрациите между предприятията, който предстои да бъде издаден като част от сравнителния наръчник.