Новата директива за авторското право в цифровия пазар налага промени и в България

Емилиян Арнаудов и Цветелина Холиянова за директивата за авторското право в цифровия единен пазар – какво е новото, какви промени трябва да се направят в българското законодателство и за кои бизнес модели се отнасят:

https://www.capital.bg/…/3983176_novata_direktiva_za_avto…/…