Готови ли са българските публични компании да въведат новите изисквания на ЗППЦК?

Основните промени са в две насоки. Първата обхваща публичността – идентификация на акционерите, възнагражденията на директорите, прозрачността по отношение на инвеститорите и сделките със свързани лица. Вторият важен момент е въвеждането на нова фигура – упълномощените съветници.
Вижте интервюто на Галин Попов пред Bloomberg:

https://www.bloombergtv.bg/…/gotovi-li-sa-balgarskite-publi…