Попов, Арнаудов и партньори на конференцията AI & I

В рамките на най-голямата конференция за Изкуствен интелект на Балканите, „Изкуствен интелект и Аз“ (AI&I)“, Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ организира workshop на тема „Умните договори – погледът на адвокатите“. Събитието беше организирано от Списание „Икономика“, Economic.bg и Дигитална Национална Коалиция, с които съвместно осигурихме възможност на гостите на конференцията да разгледат темата за смарт контрактите заедно с водещи експерти от кантората.

Екипът на кантората представи концепцията за умните договори, правните предизвикателства пред широкото им използване и разгледаха връзката на умните договори с блокчейн платформите, използването на външна за средата информация и приложението на изкуствения интелект за управление на смарт контрактите.

Участниците в организирания workshop имаха възможност да съставят схема на умен договор, като определиха условия и резултати, предвидиха възможности за бъдещо развитие на договора, заложиха времеви период на изпълнение на определени действия, а представителите на адвокатската кантора консултираха евентуалните силни и слаби моменти при бъдещото реализиране на договора.

Участниците бяха насърчени да определят условията по договора, позовавайки се на най-новите и иновативни технологии, представени по време на конференцията, включително възможностите на интернет на нещата, умните градове и системите за проследяване на обекти в реално време.

По-рано през деня, Сибина Ефтенова взе участие и в панела Humans vs Machines: Humans, в рамките на който разгледа правните предизвикателства пред Изкуствения интелект. Ключови моменти в представянето на темата бяха интелектуалните права върху произведенията, създадени в резултат от автономни действия на изкуствения интелект, както и отговорността за причинени вреди от такива действия. Сибина разгледа някои от възможностите, които предстои да бъдат дискутирани и регламентирани от регулаторите и нормотворците в различните юрисдикции.