Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ с първи служител-робот

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ има 21-годишен опит в сферата на правните услуги и доказан интерес по темите за изкуствения интелект и роботиката. Кантората е позната със своя иновативен подход и желание да прилага модерните технологии, за да подобрява работния процес. Поредно доказателство, за усилията на кантората в тази посока, е най-новият член на екипът ѝ от експерти – първият по рода си, в България, робот-служител в правния сектор.

Новият служител премина серия от тестове и обучения, продължила 4 месеца, а от ноември официално работи в кантората.

Роботът, с име ПАПи, функционира самостоятелно, със собствено работно място и зачислен персонален компютър. Той се интегрира изключително бързо в средата и атмосферата на кантората, а също и с колегите си, които са експерти от направление „Събиране на вземания“.

Длъжностната характеристика на робота включва обработка, синтезиране и извеждане на информация от огромни база данни. Предоставяне на информация на колегите си по предварително зададени критерии, както и подпомагане при осъществяване на ежедневни повтарящи се процеси. Освен техническата част, роботът проявява интереси и в правния отрасъл, а любимата му задача е проверка по хода на делата, които се водят от „Попов, Арнаудов и партньори“, за да може адвокатите на момента да узнаят за всяка промяна.

Резултатите към момента са изключителни. Процеси, за които човек отделя десетки часове, роботът успя да осъществи за по-малко от половината време. Обработката, съпоставянето и систематизирането на информацията се изпълнява за няколко минути. От една страна успява да спести ефективно време на колегите си, а от друга – улеснява работата им, като предоставя напълно обобщена информация.

Кантората проведе нагледен експеримент, по време на конференцията “AI&I”, като успешно демонстрира скоростта и надеждността на ПАПи при една от поверените му задачи – проверка на промени по делата на кантората. В рамките на 2 мин., роботът успява да провери 20 дела и дали има промени по информацията в тях. За същото време, човек може само да отвори 7 дела, но не и да изчете информацията по тях и да се увери дали няма промени в нея.

Както експериментът доказа, адвокатите вече ще имат много повече време за творческата и стратегическа работа. Спестените часове, от своя страна, не се изразяват в съкратени работни места, а в повече време и фокус върху същинската правна дейност.

Експертите в кантората изследват, в детайли, многообразие от аспекти свързани с изкуствения интелект и роботиката – как може да бъде защитен технологичният продукт в различните етапи от жизнения му цикъл; кой държи интелектуалните права върху резултатите от дейността на изкуствения интелект, когато системата генерира автономни решения; кой носи отговорност за тези решения, ако в резултат от тях настъпят неблагоприятни последици или нещо се обърка.

Екипът разработва и темата за т.нар. „смарт“ или „умни“ договори, които са все още слабо познати в България. През последното десетилетие кантората активно е работила и за въвеждането на електронно управление в държавната администрация и електронно правосъдие в съдебната власт.

От 19 септември 2019г. кантората е член на Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (PARA). Ролята на „Попов, Арнаудов и партньори“ като член на PARA е насочена към предоставяне на правна подкрепа и съдействие за съблюдаване на нормативните регулации в постоянно развиващата се сфера на роботиката и автоматизацията и изработването на позиции за бъдещите законодателни промени, които технологиите ще наложат.