ICLG to: Merger Control 2020 публикува анализ на уредбата на контрола върху концентрациите в България, разработен от Христо Копаранов и Емилиян Арнаудов

На страницата на International Comperative Law Guide, изготвен от GLG – независима медийна компания базирана в Лондон, която специализира в правния и стратегическия бизнес сектор, беше публикуван сравнителен наръчник за законовите разпоредби относно предварителния контрол върху концентрации между предприятия в различни държави. Разделът от наръчника, който описва състоянието на законодателството и практиката в Република България е разписан от ръководителя на практиката „Конкурентно и потребителско право“ в Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ – Христо Копаранов и управляващия съдружник – Емилиян Арнаудов. В раздела се съдържа уредбата съгласно българското законодателство контрола върху концентрациите между предприятия. Разгледани са случаите, при които една сделка подлежи на предварителен контрол от ведомството по защита на конкуренцията, както и кога една сделка се счита за сливане по смисъла на контрола върху сливанията. В статията е разяснена процедурата по подаване на нотификация, както и тестът по същество за съвместимост на сделките с правилата на ефективната конкуренция.