Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ представи пред медиите актуални правни теми за предстоящата 2020 г.

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ представи пред медиите актуални правни теми за предстоящата 2020 г.:

• Новите изисквания за киберсигурност;
• Последните изменения в Закона за мерките срещу изпиране на пари (Пета директива);
• Първа регулация на виртуалните валути;
• Трансферно ценообразуване: нови правила за документиране на сделките между свързани лица;
• Нови правила за защита на служителите, докладващи нарушения в институциите и компаниите;
• Засилени права на потребителите във връзка с новата директива;
• Директива за авторското право в дигиталния свят;
• Новият Закон за марките и географските означения.

www.banker.bg

www.iconomist.bg