Промени в корпоративното подоходно облагане

Адв. Галин Попов и адв. Елеонора Сергиева коментираха пред Мениджър Нюз приетите на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Промените влизат в сила със задна дата – от 1 януари тази година и се отнасят до облагането на хибридни образувания и данъчното третиране на лизинговите договори.

Повече информация за тези и други промени в данъчното законодателство може да прочетете тук:

https://www.manager.bg/politika/deputatite-prieha-promeni-v-korporativnoto-podohodno-oblagane?fbclid=IwAR3mapjBh7EslJE26WDLYY4eEFLvGxWEKE1Nph-aA0yXDhr289uU1X2jzjc