Уебинар за промените в Закона за административните нарушения и наказания на 26.01.2022 г.

На 26.01.2022 г. от 15 часа ще бъде проведен уебинар, организиран от Германо-българската индустриална и търговска камара, посветен на най-новите промени в Закона за административните нарушения и наказания. По време на уебинара адв. Христо Копаранов ще разгледа нововъведенията в закона, свързани с:

  • новите наказания,
  • електронизирането на административнонаказателното производство,
  • новостите във възможностите за прекратяване на производството,
  • засилените възможности за активно участие на заинтересованите лица в процеса, включително чрез споразумение с администрацията или чрез бързо съдебно производство.

Повече информация за промените в закона може да намерите тук.

Повече информация за събитието и форма за регистрация е достъпна на следния адрес: https://bulgarien.ahk.de/bg/events/event-details/webinar-4

Приканваме желаещите да зададат предварително своите въпроси на e-mail: h.koparanov@popovarnaudov.bg