ПРОДЪЛЖАВА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Oт днес до 16 декември 2022 г. е отворена схемата за кандидатстване за финансиране от Фонда за МСП „Идеи за бизнеса“. Финансирането е под формата на ваучери, с ограничен срок на валидност, за които могат да кандидатстват малки и средни предприятия.

Чрез Фонда на всяко одобрено предприятие могат да бъдат възстановени до 1500 EUR за заявяване на търговска марка или дизайн на национално, европейско или международно ниво. За разлика от 2021 г., тази година има възможност за получаване на финансиране и за патенти на национално ниво. На възстановяване подлежат следните разходи за отделните обекти на индустриална собственост:

  • Възстановяване на 75% от разходите за такси за марки и дизайни на равнището на ЕС, национално и регионално равнище. За сравнение, финансирането през 2021 г. беше в размер на 50 % от основната такса.
  • Възстановяване на 50% от разходите за такси за марки и дизайни извън ЕС. През 2021 г. международните обекти на индустриална собственост не бяха обхванати от финансирането.
  • Възстановяване на 50% от разходите за такси за патенти на национално равнище. През 2021 г. на възстановяване подлежаха само разходи за търговски марки и дизайни.

Процесът на кандидатстване е обвързан с подаване на заявление и одобрение. Разходите се възстановяват при одобрение на заявлението за кандидатстване.

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ има готовност да отговори на конкретни запитвания във връзка с реда и условията за кандидатстване. В случай че се нуждаете от консултация или съдействие за подаване на заявлението за подпомагане и в процедурата по регистрация, може да се обърнете към Пепи Кузева – направление Индустриална собственост и Технологии на email: p.kuzeva@popovarnaudov.bg