Попов&Партньори сключи дългосрочен договор за консултиране на МРРБ

Адвокатско дружество Попов&Партньори бе избрано за изпълнител в проведената от Министерството на регионалното развитие и благоустройство обществена поръчка за предоставяне на специализирани юридически услуги. За класиране на първото място в обявената процедура се конкурираха водещи кантори в областта на правните консултации в сферата, предмет на поръчката. Договорът, сключен от Министерството с Адвокатско дружество Попов&Партньори е с тригодишен срок и в хода на изпълнението му Адвокатското дружество ще предоставя специализирана правна помощ за осъществяване на контрол за законосъобразност върху процедури по предоставянето и усвояването на средства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. на Управляващия орган на програмата.