„Попов и партньори“ събира вземанията на ВИК – Добрич

„Попов и партньори“ подписа договор за извънсъдебно и съдебно събиране на вземания с “Водоснабдяване и канализация“ – град Добрич. Повишаването на събираемостта на задълженията на клиентите на „ВиК“ Добрич към дружеството е важна стъпка към подобряване на неговото финансово състояние, получило широко медийно отражение през последните месеци – над 14 милиона лева неплатени сметки и над 40 % неизрядни абонати. С оздравителната програма на дружеството се е заел екип от утвърдени професионалисти в различни сфери от дейността на всяко ВИК. Участието на „Попов и партньори“ в този екип затвърждава позициите ни сред лидерите в извънсъдебното и съдебно събиране, където наши клиенти са водещи банки, предприятия за комунални услуги, компании за микрокредитиране, търговски вериги.