„Попов и партньори“ с нарастващ дял в съдебното изпълнение

Изнесените от Георги Дичев от Камарата на частните съдебни изпълнители данни за първото полугодие на 2012 г. показват, че от всички заведени от банки изпълнителни дела, 1,1 % са поверени на Адвокатско дружество „Попов и партньори“. Адвокатското дружество е представител на кредитора по 3 % от всички реализирани през полугодието публични продани. Предвид фрагментацията на пазара на юридически услуги в България, ще се стремим към по-нататъшно разширяване на този дял и активна работа за преодоляване на проблемите, които огромният размер несъбрани вземания създава за българския бизнес.