„Попов и партньори“ сключи нов договор за събиране на просрочени вземания от абонати на „Софийска вода” АД

Управляваният от Адвокатско дружество „Попов и партньори“ КОЛ ЦЕНТЪР за втора поредна година спечели обявения от „Софийска вода” АД конкурс за избор на изпълнител за събиране на просрочени вземания от абонати. Няколко месеца след приключването на първия договор, кантората ще поднови дейността си по осъществяване на контакт с клиентите на доставчика с цел уговарянето на условия и срокове за погасяването на дълговете им. Договорът, подписан през април 2012 г., е с двугодишен срок на действие.