Адвокатска кантора „Попов и Партньори“ – партньор на ELSA (European Law Students Association)

В края на 2012 г. кантората беше поканена от представителите на ELSA за България да се включи в международната програма за обмен на студенти. Програмата предоставя възможност на студенти по право да изкарат стаж в адвокатска кантора от друга държава. Тази година „Попов и Партньори“ е единствената българска кантора, включена в програмата и ще има честта да приеме и предаде своя богат практически опит на чуждестранен студент по право. По предварително зададените от нас критерии кандидатстваха 4-ма студенти от различни държави, като крайният избор падна на колега от Австрия, който ще изкара своя едномесечен стаж в началото на пролетта. Кантората оценява високо оказаното и от ELSA България доверие и вярваме, че това е само началото на едно ползотворно дългогодишно сътрудничество.