„Попов и Партньори” ще консултира ВСС в процеса на избор на доставчици на стоки и услуги съгласно ЗОП.

В началото на м. април 2014 г. Висшият съдебен съвет избра „Попов и Партньори” за консултант в процеса на подготовка на документации по ЗОП за избор на изпълнители за доставка на стоки и услуги, с цел обезпечаване дейността на институцията в периода 2014 г. – 2015 г. Проектът е дългосрочен, като в рамките му се предвижда консултациите да бъдат предоставяни комплексно, в целия процес по провеждане на необходимите процедури, в това число разяснения и становища при обжалване, до сключване на договори с избрани изпълнители.