Кръгла маса „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС”

На 15.04.2014 г. в хотел „Шератон” се проведе кръгла маса по финансирания от ОПАК проект „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС”. В хода на дискусията бяха изложени изводи и предложения от извършения от „Попов и Партньори” анализ на добри практики в областта на административното правораздаване в други 7 европейски държави, както и разработените анализ на структурата, функционалните връзки и вътрешни правила за работа във ВАС. Представени бяха идеите, залегнали в подготвения от кантората наръчник с вътрешни правила и процедури за работата на ВАС и административните съдилища на България. Форумът събра съдии и служители на ВАС, членове на ВСС, ръководството на управляващия орган на програма ОПАК, представители на Съюза на съдиите в България, председателя на Асоциацията на прокурорите в България, председателя на Съюза на юристите в България, представители на Националния институт на правосъдието и други експерти, включително от екипа на изпълнителя по проекта „Попов и Партньори”. В навечерието на празника на българските юристи, ръководителят на Управляващия орган на ОПАК подчерта, че приоритет и на новата програма за добро управление продължава да бъде оптимизирането на съдебната администрация, повишаване квалификацията на магистратите, както и въвеждането на електронно правосъдие.