„Попов и Партньори“ събира вземанията на ВИК – Сливен

„Попов и Партньори“ подписа договор за извънсъдебно и съдебно събиране на вземания с „Водоснабдяване и Канализация“ – град Сливен. Дългогодишният опит на кантората в събирането на вземания на предприятия, предоставящи комунални услуги и разработеното ноу-хау, което използва предимствата от комплексния подход, съчетаващ извънсъдебни и съдебни действия мотивират този избор. Кантората ще продължи усилията си за повишаване на събираемостта на задълженията за ползвани комунални услуги, за да защити своята позиция в сектора.