„Попов и Партньори” приета за член на Българска асоциация по водите

В началото на месец април 2015 „Попов и Партньори” бе приета за корпоративен член на Българската асоциация по водите (БАВ). БАВ обединява всички ВиК оператори, търговски компании и бизнес консултанти с фокус върху управлението на водния ресурс и развитието на водоснабдителните услуги в страната. В международен план БАВ си партнира с Европейската водна асоциация, Международната водна асоциация и множество други международни организации, чиято дейност пряко влияе върху развитието на водния сектор в глобален аспект.

Приемането на „Попов и Партньори” като първата и за момента единствена адвокатска кантора за член на БАВ е своеобразно признание на няколкогодишната работа и усилия на екипа ни в сферата на водното регулиране и в тясно сътрудничество с много от ангажираните във водната реформа организации.

Освен признание намираме, че членството ни в БАВ е и своеобразно предизвикателство, тъй като ще ни даде възможността да поставяме за дискусия в рамките на този национален форум съществени за сектора въпроси.