Попов, Арнаудов и Партньори консултира Сирма Груп Холдинг при продажбата на мажоритарен пакет акции в Сирма Ей Ай (Онтотекст)

През месец септември със съдействието на кантората приключи сделка за продажбата на 76 % от капитала на Сирма Ей Ай, действащо под марката Онтотекст, и привличането на допълнителна инвестиция в Дружеството. Купувач е консорциум от инвеститори, консолидирани от базиранaта в Лондон инвестиционна компания Integral Venture Partners. Иниституционални инвеститори в IVP са EIF, EBRD и IFC.  Общата стойност на сделката е около 30 милиона евро, от които над  19,5 милиона постъпиха като цена на акциите в екосистемата на Сирма Груп.

На 16.09 приключи и последната стъпка от сделката, по която ПАП работи близо година – увеличението на капитала на Сирма Ей Ай с 10,75 милиона евро, чрез издаване на нови акции в полза на инвеститора.

Започнала през 2001 г. като изследователска лаборатория в рамките на Сирма Груп, Онтотекст се превръща в световен лидер в областта на enterprise knowledge graph и семантичните бази данни.  Днес Онтотекст е една от най-иновативните и успешни български компании, както и най-успешният български участник във финансирани от ЕС изследователски проекти в областта на информационните технологии, свързани с изкуствения интелект.

Компания с 30-годишна история, Сирма Груп Холдинг е публично дружество от своето успешно първично публично предлагане през 2015. Сирма се фокусира в създаване на технологии, които подпомагат трансформацията на организациите към “интелигентни организации”. Групата предлага технологии и know how за създаване на бизнес софтуер за всички етапи от този преход – от събирането на данни, през изграждането на моделите и хранилището на знания, разработване на аналитични модели и модели за предвиждане, базирани на изкуствен интелект, до предоставянето на “човешки” интерфейси от ново поколение към вътрешни и външни потребители.