Инвестиции в производството

Министерство на иновациите и растежа обяви първата процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост „Технологична модернизация“.

Целта на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП.

Общият бюджет по процедурата е 260 000 000 лв.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 21.09.2022 г.

Повече информация може да видите тук.