Христо Копаранов пред „Капитал“ за предстоящите правомощия на КЗК да претърсва лични домове

Христо Копаранов коментира пред „Капитал“ предстоящото въвеждане в България на изискванията на Директива 2019/1. Тя цели създаването на гаранции, че ведомствата по защита на конкуренцията във всички държави-членки на ЕС ще имат достатъчен капацитет, за да прилагат „типичното право за защита на конкуренцията“ и ще бъдат независими от правителството и от икономически субекти. Какви ефекти се очаква да има в България транспонирането на директивата вижте тук.