„Попов, Арнаудов и партньори“ представи актуални правни проблеми, пред които е изправен бизнесът в края на пандемичната 2020 година

Галин Попов и Емилиян Арнаудов, представиха някои от най-чувствителните за гражданите и бизнеса законодателни теми, по които своите коментари изложиха Елеонора Сергиева (измененията в Закона за устройство на територията за облекчаване на административната тежест и какво би се постигнало със стандартизацията на административните услуги и създаването на единен регистър по устройство на територията и обявената противоконституционност на текстове от Закона за устройство на територията), Десислава Цветкова (внесеното предложение за десетгодишна абсолютна давност, чрез промени в Закона за задълженията и договорите), Цветелина Стоилова (свободния пазар на електроенергия, необходимостта от промени в Търговския закон в ситуацията на пандемия и чуждестранните инвеститори и затрудненията, които могат да срещат при откриване на банкова сметка в България) и Христо Копаранов (за промените в ЗЗК и дали ще има право КЗК да претърсва личните автомобили и домове на мениджъри).

Повече за събитието може да научите от материала на Стандарт: