Господин Йовчев се присъединява към управленския екип на „Попов и Партньори”

Господин Йовчев поема функциите Управляващ отношенията с клиенти и Заместник управляващ съдружник на „Попов и Партньори” от 01.12.2016 г.

Господин е доказан експерт в областта на телекомуникациите, защитата на интелектуалната собственост, медийното и договорното право. Присъединява към  „Попов и Партньори” от позицията на Правен директор на „БТВ Медиа Груп” ЕАД – водещ телевизионен оператор в страната. Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски” и Бизнес администрация в Университет за световно и национално стопанство и притежава дългогодишен управленски опит в правната сфера – първо, като началник на Отдел „Регулации” в „Мобилтел” ЕАД и впоследствие като ръководител на правната дейност в „БТВ Медиа Груп” ЕАД.

С новия член на екипа „Попов и Партньори” продължава да затвърждава своята лидерска позиция в областта на комплексното правно обслужване като непрестанно обогатява портфолиото си от услуги и привлича висококвалифицирани специалисти- както утвърдени юристи, така и млади таланти.