БЕЗЛИХВЕНИ КРЕДИТИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА: МЯРКА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID 19 И ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ЛИЦА, ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛАГАТ ТРУД

С Решение на Министерски съвет 257/14.04.2020 г. беше одобрена програма на Българска банка за развитие за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19. Програмата цели подпомагане на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение лица в неплатен отпуск, чрез предоставяне на кредити от търговски банки, въз основа на сключени финансови споразумения с Българска банка за развитие. Кредитите ще бъдат безлихвени, в размер до 4 500 лева, няма да се изисква обезпечение и по тях няма да се дължат такси, комисиони и неустойки. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Повече информация относно мярката, лицата с право на финансиране, реда и условията за това, можете да намерите тук.