„Белите петна“, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

„Наближава крайният срок, в който собствениците на земеделска земя трябва да декларират формата на стопанисване и начина на трайно ползване на притежаваната от тях земя. Това трябва да се случи не по-късно от 31 юли. Каква е процедурата за подаване на тази декларация и какви са последиците от неподаването й, може да научите от статията на Йоана Каменова „БЕЛИТЕ ПЕТНА“, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ