Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и Партньори” беше прието за член на Конфиндустрия България

В края на ноември 2020 г., Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и Партньори” беше прието за член на Конфиндустрия България. Сдружението е част от Конфиндустрия, Италия, като основната му цел е да благоприятства икономическото сътрудничество между Италия и България, в ролята на представител на италианските предприятия в България и подкрепяйки дейността на своите членове. Понастоящем Сдружението включва близо 300 предприятия. Част от Конфиндустрия България са както големи международни компании, така и малки и средни италиански предприятия, с дейност в България.