TAGLaw беше отличен от Chambers & Partners като „Elite“ за 2020

TAGLaw, глобалният алианс на повече от 160 независими адвокатски кантори от над 90 държави, беше отличен от Chambers & Partners като „Elite“ за 2020 г. – най-високото класиране, присъждано на правни мрежи и съюзи. Това е седмият път, когато TAGLaw получи класиране „Elite“, след като през 2013 г. Chambers & Partners започнаха да класират правни мрежи и съюзи.
Благодарение на експертния потенциал на алианса, от Popov, Arnaudov & Partners успяваме да предоставим на своите клиенти правно съдействие във всяка точка на света, където се нуждаят от такова.

https://www.tagalliances.com/…/1001-taglaw-named-an-elite-g…