Sofia Human Rights Forum, организация Действие

На 12 март 2022 г. в Event Space 2020 се проведе Sofia Human Rights Forum, на който Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ се включи като партньор и предложи безплатни правни консултации на лица, станали жертва на дискриминационно отношение. Организатор на събитието беше организация „Действие“, чиято цел е постигането на пълно равноправие на ЛГБТИК+ хората в обществото. В рамките на събитието представители на различни неправителствени организации споделиха опита си във връзка с правата на човека.

https://www.sofiahumanrightsforum.com/programme?fbclid=IwAR0-CYh0uOA8px8doLOGqWbTAmLuC8cclPkx9HtjZUPf6-5H000I2f5pMKA