СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ПОДКРЕПА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

На 22.05.2020 г., Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/ обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″.

Срокът за предложения и коментари по документите (в т.ч. Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях) е до 17:30 ч. на 29.05.2020 г. (включително).

Началният и крайният срок за подаване на проектни предложения ще бъдат обявени допълнително, след приемане на окончателните документи по процедурата.

С първоначалната информация за процедурата и критериите за допустимост на кандидатите, може да се запознаете тук:

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ има готовност да отговори на конкретни запитвания във връзка с реда и условията за кандидатстване и участие в процедурата. В случай, че се нуждаете от консултация или съдействие, може да се обърнете към адв. Елисавета Йотова, партньор и заместник-ръководител на направление Публично право и проекти,  e.jotova@popovarnaudov.bg или адв. Диляна Станева, асоцииран партньор, експерт в направление Публично право и проекти, e-mail d.staneva@popovarnaudov.bg.