СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА КАТО ТУРОПЕРАТОР ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“

От днес, туроператори и туристически агенти могат да кандидатсват за безвъзмездната финансова помощ на стойност 10 млн. лв. по процедурата за подбор на проекти “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Подаването на документите ще става през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) и е с крайна дата вторник – 20.10.2020 г.

За финансиране ще бъдат одобрени всички проектни предложения, които съответстват на критериите за оценка при пропорционално разпределение на наличния бюджет по процедурата спрямо броя одобрени проектни предложения и реализирания оборот на всяко едно предприятия за 2019 г.

С процедурата и критериите за допустимост на кандидатите, може да се запознаете тук:

Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ има готовност да отговори на конкретни запитвания във връзка с реда и условията за кандидатстване и участие в процедурата. В случай, че се нуждаете от консултация или съдействие, може да се обърнете към адв. Елисавета Йотова, партньор и заместник-ръководител на направление Публично право и проекти,  e.jotova@popovarnaudov.bg или адв. Диляна Станева, асоцииран партньор, експерт в направление Публично право и проекти, d.staneva@popovarnaudov.bg.