Предстоящи промени в Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия

Адв. Свилена Димитрова взе участие в среща на работна група в Министерство на културата, която има за цел да изготви предложения за промени в Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия. Задача на работната група, в която участват представители на киноиндустрията, е да се формулират  предложения за нормативни промени, които целят да доведат до ефективно прилагане на схемите за държавно подпомагане в областта на филмопроизводството. Като консултант на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, кантората, в лицето на Свилена Димитрова и Емилиян Арнаудов, участва активно в процеса по подготовка на нормативните промени.