Председателят на Конфиндустрия България на посещение в Попов, Арнаудов и партньори

Председателят на Конфиндустрия България –  Роберто Санторели посети Попов, Арнаудов и партньори по повод 25-годишнината от създаването на кантората. На проведената среща бяха обсъдени предизвикателствата за италианския бизнес в България и нуждата от надеждна правна подкрепа с цел неговото устойчиво развитие у нас. В лицето на двамата управляващи съдружници – Галин Попов и Емилиян Арнаудов, Попов, Арнаудов и партньори изрази готовност да предложи цялостно правно обслужване на дейността на италиански компании в България, включително и на италиански език.

За да може да окаже цялостно правно съдействие на представители на италиански компании, Попов, Арнаудов и партньори работи с външен партньор към кантората – адвокат Галина Андреева. Адв. Андреева е базирана в Милано, регистрирана е да практикува в Италия и ръководи и координира екип за работа с италиански клиенти и казуси изискващи познания на двете правни системи.