„Попов и Партньори” успешно завърши изпълнението на първия етап от проекта „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС”

Успешно приключи първият етап от изпълнението на проект „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на Върховния административен съд (ВАС)”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007- 2013 г. Освен изработването на подробен анализ, в рамките му, Адвокатско дружество „Попов и Партньори” организира серия от работни срещи в съдилища и институции в Германия, Испания и Португалия.

По време на посещението в град Кобленц в периода 18.11-22.11.2013 г., българската делегация включваше представители на ВАС и експертите от „Попов и Партньори”: Емилиян Арнаудов, Свилена Стоянова и Емилия Русева.

Родните магистрати обмениха ценен опит със своите колеги от Германия. Проведени бяха поредица от работни срещи в Главния административен съд на Рейнланд-Пфалц, водени лично от Председателя на съда д-р Ларс Брокер, който е и Председател на Конституционния съд на провинцията.

Разискваните теми бяха с изключително практическа насоченост и допринесоха за обогатяването на изготвения от „Попов и Партньори” анализ на правната рамка. Българската делегация присъства на провеждането на открито съдебно заседание в съда.

Магистрати и от други съдилища, като например д-р Карл-Улрих Хилдешайм от Финансовия съд на Рейнланд-Пфалц, взеха участие и изнесоха подробни презентации.

В периода 24.11-28.11.2013 г. бе проведено посещението в Мадрид. Представителите на ВАС, Главният управляващ съдружник Галин Попов и експертите Свилена Стоянова и Станислав Николов проведоха работни срещи в Генералния съвет на съдебната власт, който има сходни функции с българския Висш съдебен съвет, както и в административните отделения на Върховния трибунал на Кралство Испания, Националната аудиенция и Висшия трибунал по правосъдие на Мадрид.

Испания бе обект на детайлно проучване относно функционирането на съдебната й система и по-конкретно административното правораздаване. В резултат на изготвения от АД „Попов и Партньори” анализ, се установи, че страната е източник на редица добри практики, които могат да бъдат взаимствани с цел подобряване работата на ВАС. Посещенията потвърдиха предварителните очаквания и спомогнаха за задълбочаване на анализа и извеждане на конкретни препоръки.

В периода 02.12-06.12.2013 г. бе проведено и третото посещение – в Лисабон. Наред с представителите на ВАС, делегацията включваше и експертите от кантората Емилиян Арнаудов, Свилена Стоянова и Станислав Николов.

Разговорите с ръководителите на Върховния административен съд на Португалия и на Южния централен административен съд (своеобразен административен апелативен съд) потвърдиха положителното развитие на тяхното административно правосъдие. Срещите спомогнаха за доразвиване на предварителния анализ, който Адвокатското дружество изготви.

В рамките на престоя си в Лисабон, делегацията бе любезно посрещната в Посолството на Република България от Негово превъзходителство посланик Тодор Стоянов. След като се запозна с целите на посещението и цялостната концепция на изпълнявания проект, г-н Тодор Стоянов го приветства и не скри радостта си от сътрудническите отношения с португалските съдебни институции.