„Попов и Партньори” участва в уебинар на тема: „България: възможности за данъчно планиране в сътрудничество с IT бизнеса в Украйна”

Под формата на уебинар и в директна връзка с бизнес организации от Украйна Попов и Партньори изнесе презентация на тема: „България: възможности за данъчно планиране в сътрудничество с IT бизнеса в Украйна”. Уебинарът беше организиран по покана на OMP Law offices и украинската Асоциация на данъчните консултанти, благодарение на установения със съдействието на Българското училище за политика „Димитър Паница” контакт между неговите възпитаници адв. Емилиян Арнаудов и Роберт Королский.

В първата част от презентацията адв. Елеонора Сергиева изведе основните предимства, с които се ползват данъчнозадължените лица в страната. Представена беше данъчната система в България – видове данъци, обекти на данъчно облагане и данъчни ставки, процедури по данъчна регистрация, избягване на двойното данъчно облагане, разпределение на осигурителната тежест.

В рамките на втората част от презентацията адв. Ангел Бузалов представи различните правни и организационни форми за структуриране на бизнес в страната – техните предимства, особености за различните бизнес дейности, административни процедури и такси, и други.

Бяха представени и инвестиционните стимули, които българската държава предлага на потенциални инвеститори.

Презентацията можете да изтеглите тук.